[ Startseite | Übersicht | Netware Tools | Datenbankprogramme | BDE Tools ]
Dateiname GrößeDatumBeschreibung
bde-faq.hlp 92 KB24.03.03 BDE FAQ (Windows Hilfe Datei)
bde511.exe 5,3 MB24.03.03 BDE Version 5.11
bdechecker.exe 774 KB01.06.05 prüft Einstelungen der BDE
winbasys-bde.zip 53 KB01.06.05 Einstellungen der BDE für WinBASys
dürfte auch für andere Programme passend sein


Stand: 20.07.2012 | © 1997-2010 Stefan Braunstein, <stefan@braunstein.de>